उत्पादनाखालील सहकारी सूत गिरण्यांच्या अडअडचणींवर चर्चा करुन मार्ग काढण्याकरीता, महासंघाच्या कार्यालयात बैठक आयोजित केली.