जिनींग – प्रेसिंग कारखान्यात कापसाची पाहणी

विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यात जिनींग – प्रेसिंग कारखान्यात कापसाची पाहणी करतांना, महासंघाचे अध्यक्ष श्री. अशोक स्वामी व कापूस व्यापारी.