महासंघ वार्षिक सभा

महासंघाच्या वार्षिक सभेत महासंघाचे अध्यक्ष श्री. अशोक स्वामी, संचालक आ.श्री.पृथ्वीराज देशमुख, माजी मंत्री श्री.रमेश बंग, राज्यातील सहकारी सूत गिरण्यांचे / यंत्रमाग संस्थांचे अध्यक्ष व प्रतिनिधी