मा.वस्त्रोद्योग आयुक्त-नागपूर यांचे कार्यालयात, पश्चिम महाराष्ट्रातील सूत गिरण्यांकडील वसूलीबाबतच्या सुनावणीवेळी

मा.वस्त्रोद्योग आयुक्त-नागपूर यांचे कार्यालयात, पश्चिम महाराष्ट्रातील सूत गिरण्यांकडील वसूलीबाबतच्या सुनावणीवेळी, महासंघाचे अध्यक्ष श्री. अशोक स्वामी व सूत गिरण्यांचे अध्यक्ष / कार्यकारी संचालक